Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

„Rowerem do pracy”

Od 1 lipca, przez kolejne 3 miesiące, pracownicy naszej firmy drogę do i
z pracy pokonują rowerem. Wszyscy, którzy osiągną zakładany limit przejazdów otrzymają specjalną nagrodę. Do akcji włączyło się wielu pracowników Pobudu, którzy codziennie parkują swoje jednoślady
w specjalnie wyznaczonym miejscu na dziedzińcu.