Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Realizacje Instalacji Sanitarnych

Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, instalacja gazowa grzewcza promiennikowa, instalacja gazowa, hydrantowa, wodno-kanalizacyjna, instalacja grzewcza wraz z kotłownią gazową

Hale A i B na terenie Parku Panattoni Częstochowa, ul. Legionów 198-200, Częstochowa

Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, instalacja sprężonego powietrza, instalacja gazowa, hydrantowa, wodno-kanalizacyjna, instalacja grzewcza wraz z kotłownią gazową

Obiekt Lift Service w Lublinie, ul. Erazma Plewińskiego 12


Montaż nagrzewnic elektrycznych i kurtyn powietrznych

Obiekt DHL CARGO Okęcie w Warszawie


Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, instalacja gazowa grzewcza promiennikowa, instalacja hydrantowa, instalacja wod-kan, instalacja grzewcza, instalacja CIP, modernizacja kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazową.

Zakład produkcji artykułów tytoniowych BISTA STANDARD w Bydgoszczy


Instalacje sanitarne, instalacja grzewcza, hydrofornia, kotłownia gazowa 720 kW wraz z instalacją solarną

Hotel Słoneczny Młyn przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy


Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa, zewnętrzna instalacja zasilania instalacji tryskaczowej i hydrantowej, instalacja wod-kan, instalacja grzewcza, instalacja wody deszczowej, instalacja wody studziennej, instalacja CIP, hydrofornia, pompownia wody deszczowej

Zakład przetwórstwa mięsnego OSI w Ostródzie


Instalacje sanitarne i grzewcze wraz z kotłownią gazową o mocy 220 kW

NZOZ VITALABO przy ul. Hallera w Bydgoszczy


Instalacje sanitarne wraz kotłownią gazową o mocy 300 kW

NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy przy ul. Kościuszki 16 w Bydgoszczy


Instalacje sanitarne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budynki mieszkalne wielorodzinne MSM ZRZESZENI przy ul. Galla Anonima w Bydgoszczy


Instalacja wodno-kanalizacyjna, hydrantowa, kotłownia gazowa o mocy 200 kW, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja gazowa, instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, instalacja wody lodowej, instalacja przeciwpożarowa i hydrantowa

Frosta, ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz


Instalacja wodno–kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ogrzewanie promiennikowe, instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, przeciwpożarowe i hydrantowa

Panattoni Park Lublin, Droga Męczenników Majdanka, Lublin


Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, instalacja hydrantowa, instalacja sprężonego powietrza, instalacja wod-kan, instalacja grzewcza, instalacja wody lodowej, instalacja odzysku ciepła, przeciwpożarowa, kotłownia gazowa, sprężarkownia, agregat wody lodowej.

Zakład przetwórstwa silikonów TOPSIL GLOBAL w Skierniewicach


Instalacje sanitarne, kotłownia gazowa, układ odzysku ciepła z instalacji chłodzenia sprężarek oraz amoniakalnego systemu chłodzenia zakładu, stacja uzdatniania wody, studnia głębinowa, stacja odrzelaźniania i odmanganiania, stacja zmiękczania, zbiornik hydroforowy, kotlownia 140 kW; instalacje wod.-kan., gaz, woda technologiczna

Zakład Przetwórstwa Rybnego „Abramczyk” w Bydgoszczy


Instalacja wodno–kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ogrzewanie gazowe, instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu przeciwpożarowe i hydrantowa

Stokrotka Sp. z o.o , Centrum Logistyczne MLP 20-001 Lublin


Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, instalacja wod-kan, instalacja grzewcza, kotłownia gazowa o mocy 2 MW, zewnętrzna instalacja gazowa, wodociągowa i kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zakład produkcji silników elektrycznych ABM w Lublinie


Instalacje sanitarne, instalacja sprężonego powietrza, instalacja azotu, kotłownia gazowa o mocy 220 kW, sprężarkownia, wytwarzanie azotu wraz z zewnętrzną instalacją gazu

Zakład przetwórstwa owoców i orzechów IMPORTACO w Białych Błotach


Instalacja hydrantowa, instalacja gazowa, instalacje wod-kan, instalacje grzewcze wraz z kotłownią. Zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowej wraz ze stacją osuszania skroplonego gazu propan-butan

Zakład produkcji soków owocowych MAR-WIT – Zławieś Wielka


Instalacje saniatrne

Cukiernia SOWA przy ul. Jatki w Bydgoszczy


Węzeł cieplny o mocy 1,1 MW

Zakład Makrum przy ul. Leśnej w Bydgoszczy


Kotłownie gazowe w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budynki mieszkalne wielorodzinne Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kl. Janickiego w Żninie


Kotłownie na paliwo stałe w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budynki mieszkalne wielorodzinne Wspólnot Mieszkaniowych w Cerekwicy


Instalacje sanitarne wraz z kotłownią gazową o mocy 570 kW

Segment A1 na terenie MLP w Koninku k/Poznania


Kotłownia olejowa 500 kW

Gimnazjum w Żołędowie, Gm. Osielsko


Kotłownia gazowa 300 kW wraz z instalacją solarną

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drzymały w Toruniu


Układy odzysku ciepła z instalacji chłodzenia sprężarek i wtryskarek

MIKOPAC Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowa w Bydgoszczy


Węzeł cieplny 1 MW

Kolejowe Zakłady Łączności przy ul. Ludwikowo w Bydgoszczy


Instalacje sanitarne i technologiczne

hala produkcyjno – magazynowa A2 na terenie Millennium Logistic Park przy ul. Turyńskiej w Tychach


Instalacje sanitarne i technologiczne

hala produkcyjno – magazynowa B2 na terenie Millennium Logistic Park przy ul. Turyńskiej w Tychach