Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Wymiana dźwigów

Od 2016 roku nasza firma zajmuje się w tzw. „wieżowcach” modernizacją dźwigów 11-przystankowych poprzez dobudowę 12-przystanku na poziomie zero, na poziomie wejścia do budynku. Takie rozwiązanie zapewnia lokatorom wejście do windy z pominięciem schodów na parter.

Wraz z likwidacją zsypów na śmieci w wieżowcach pojawiła się nowa możliwość dostosowania wind do współczesnych wymagań lokatorskich. Wymiana dźwigu wymaga przebudowy klatki schodowej i zsypu. Wiąże się to z koniecznością wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę w Urzędzie Miasta.

Szacuje się, że w naszym mieście w 2025 roku będzie mieszkać ponad 200 tysięcy osób w podeszłym wieku, często bardzo schorowanych i potrzebujących pomocy. Duża część lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowych to młode rodziny z małymi dziećmi, korzystające z wózków dla niemowląt i niepełnosprawni, dla których pokonanie kilku stromych schodów do windy stanowi ogromne utrudnienie a niekiedy sprawia, że ludzie są więźniami we własnych mieszkaniach, pozbawieni możliwości samodzielnego wydostania się z bloku.

Do stycznia 2019 roku nasze przedsiębiorstwo dokonało wymiany 14 wind osobowych. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych 6 dźwigów.