Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Kontakt

Przedsiębiorstwo Organizacji
Budownictwa „POBUD” Sp. z o.o.

ul. A. Grzymały Siedleckiego 14
85-868 Bydgoszcz

tel. +48 52 320 22 30

kontakty@pobud.pl

KRS 0000139528
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

NIP 554-023-56-89
REGON 001292571

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
499.342,11 zł

KONTO BANKOWE
PeKaO S.A. I O. Bydgoszcz
15 1240 1183 1111 0000 1290 5359

    Od 1 lipca 2021 roku miejsce prowadzenia naszej działalności znajduje się pod adresem ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz.
    Adres głównej siedziby pozostaje bez zmian, tak samo jak wszelkie dane Spółki, w tym: NIP, KRS, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz adres korespondencyjny. Jednak w celu spotkania się osobistego lub wizyty w naszej siedzibie serdecznie zapraszamy na ul. Glinki 146 w Bydgoszczy.