Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Contact

Przedsiębiorstwo Organizacji
Budownictwa “POBUD” Sp. z o.o.

ul. A. Grzymały Siedleckiego 14
85-868 Bydgoszcz

tel. +48 52 320 22 30

kontakty@pobud.pl

NCR 0000139528 
REGIONAL COURT IN BYDGOSZCZ
XIII FACULTY OF ECONOMY

RS number 554-023-56-89
National Business Registry Number 001292571

EQUITY CAPITAL
499.342,11 zł

BANK ACCOUNT
PeKaO S.A.I O. Bydgoszcz 
15 1240 1183 1111 0000 1290 5359