Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Contact

Przedsiębiorstwo Organizacji
Budownictwa “POBUD” Sp. z o.o.

ul. A. Grzymały Siedleckiego 14
85-868 Bydgoszcz

tel. +48 52 320 22 30

kontakty@pobud.pl

NCR 0000139528 
REGIONAL COURT IN BYDGOSZCZ
XIII FACULTY OF ECONOMY

RS number 554-023-56-89
National Business Registry Number 001292571

EQUITY CAPITAL
499.342,11 zł

BANK ACCOUNT
PeKaO S.A.I O. Bydgoszcz 
15 1240 1183 1111 0000 1290 5359

    As of July 1, 2021, our business office is located at 146 Glinki Street, 85-861 Bydgoszcz. The address of the headquarters remains unchanged,
    and so does all company data, including: IRS number (NIP), NCR number KRS, Business Statistical Number (REGON), bank account numbers, telephone numbers, e-mail addresses and postal address.