Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2017” dla Pobud

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że firma Pobud Sp. z o.o. zdobyła Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2017”.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” to przedsięwzięcie w którym sprawdzane i oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, również sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa pod kątem codziennego stosowania norm rzetelnego i etycznego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną i instytucjami publicznymi oraz dbałości o środowisko naturalne.