Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Instalacje: Realizacja instalacji grzewczych w MikoPac Sp. z o.o.

Pobud aktualnie realizuje instalacje grzewcze w rozbudowywanym i modernizowanym, nowoczesnym zakładzie produkcji opakowań spożywczych wysokiej jakości MikoPac Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Instalacje obejmują układ odzysku energii cieplnej z instalacji chłodzenia sprezarek i wykorzystanie ciepła na potrzeby ogrzewania hali magazynowej wysokiego składowania, pomieszczeń biurowych oraz rozmrazania podjazdow do dokow zaladunkowych w części spedycyjnej firmy.

Jest to kolejny etap realizacji instalacji odzysku ciepła w tym zakładzie, który jako jeden z niewielu zakładów produkcyjnych w Polsce wykorzystuje własne źródła energii jako te zapewniające dostawę ciepła na potrzeby utrzymania obiektów bez dodatkowej dostawy energii cieplnej od innych zewnętrznych gestorow.