Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Realizacja Nadzoru Budowlanego

Nadzór inwestorski nad realizacją budynków mieszkalnych nr 86,88,90, 92 przy ul. Ks. Skorupki w Bydgoszczy

Inwestor – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalni”


Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy – termomodernizacja budynku

Bydgoszcz


Budynek mieszkalny wielorodzinny – nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski nad realizacją budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 2 w Szubinie


Szkoła w Niemczu – inwestor Gmina Osielsko

Niemcz


Nadzór inwestorski nad realizacją budynków socjalnych w Koronowie

Inwestor: Gmina Koronowo


Biblioteka w Piechcinie – inwestor Urząd Miejski w Barcinie

Piechcin


Budynek mieszkalny w Bydgoszczy – inwestor Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy

ul. Strzelecka 59 w Bydgoszczy


Biblioteka w Barcinie – inwestor Urząd Miejski w Barcinie

Barcin


Budynek mieszkalny w Bydgoszczy – inwestor SM „Komunalni”

ul. Ogrody 19F w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny w Szubinie – inwestor MSM DOM

ul. Bema w Szubinie


Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych

ul. Potockiego / Gołębia w Bydgoszczy


Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych

ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy


Kompleks 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Gieryna w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Chołoniewskiego w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Kromera w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Gieryna w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Żmudzkiej w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Strzeleckiej w Bydgoszczy


Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Bora – Komorowskiego w Bydgoszczy


Świetlica

Maksymilianowo, Gm. Osielsko


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej

Maksymilianowo, Gm. Osielsko