Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Polityka jakości

Podstawowym dokumentem naszego Systemu Zarządzania Jakością jest polityka jakości. Określamy w niej ściśle nasze dążenia oraz podejście do Klienta.

Jako firma inżynierska świadcząca najwyższej jakości usługi w sferze budownictwa dążymy do utrzymywania stałych, dobrych i pełnych zaufania relacji z partnerami.

Aby to zrealizować wszyscy pracownicy firmy „POBUD” podejmują się:

 • DLA SWOICH KLIENTÓW
  • Wykonywać usługi zgodnie z oczekiwaniami klientów, nie odbiegając od przyjętych w określonym zakresie standardów
  • Wprowadzać na rynek nowe produkty w postaci nowych wysokospecjalizowanych usług
 • DLA ROZWOJU FIRMY
  • Rozwijać nowe pomysły i wprowadzać nowoczesne rozwiązania  technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne
  • Uczestniczyć w inicjatywach producentów dotyczących nowych  kierunków i produktów oraz korzystać z ich doświadczeń
  • Inwestować w technologie dotyczące nowych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym i być prekursorem w ich wdrażaniu
  • Kształcić personel i podnosić jego kwalifikacje
 • DLA FINANSÓW FIRMY
  • Zwiększać zyskowność realizowanych usług
  • Utrzymywać dobrą płynność finansową przez cały rok
  • Zwiększać wolumen obrotów
 • DLA DZIAŁANIA FIRMY
  • Zaangażować wszystkich pracowników firmy w realizację strategii firmy
  • Gromadzić i wykorzystywać uzyskaną wiedzę techniczną i ekonomiczną do realizacji celów biznesowych
  • Dbać o właściwą wymianę informacji wśród pracowników firmy